1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Schoonheidssalon Reuver, Keulseweg 185, 5953 HJ REUVER, tel.06-40103677, KvK 14126416]
De salon is bereikbaar via info@schoonheidssalonreuver.nl of 06-40103677

 

2. Welke gegevens verwerkt Schoonheidssalon Reuver en voor welk doel
2.1       De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht,
b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig),
c) telefoonnummer, e-mailadres,
d) Eventuele gezondheidsgegevens (via huiddiagnose/intakeformulier/consultation card),
e) Voor – en na- foto’s.

2.2       Schoonheidssalon Reuver verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) uw naam, geslacht, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
b) uw naam, geslacht, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Schoonheidssalon Reuver;
c) uw gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels of wimpers worden gedeeld op Social Media uitsluitend na toestemming van u.

E-mail berichtgeving:
Schoonheidssalon Reuver gebruikt uw naam, geslacht en e-mailadres om u een nieuwsbrief te sturen met informatie over activiteiten, diensten , andere interessante informatie en/of het versturen van persoonlijke berichten zoals o.a. felicitatiesof een beterschapsbericht . Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk door een email te sturen naar info@schoonheidssalonreuver.nl.

 

3. Bewaartermijnen
Schoonheidssalon Reuver verwerkt en bewaart de persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1     Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft Schoonheidssalon Reuver passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Schoonheidssalon Reuver gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

 5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1     Via de eigenaresse van Schoonheidssalon Reuver kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Schoonheidssalon Reuver zal u verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2     Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan u eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
5.3     Indien u klachten hebt over de wijze waarop Schoonheidssalon Reuver uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kan u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.
5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan de eigenaresse van Schoonheidssalon Reuver via info@schoonheidssalonreuver.nl of 06-40103677

 

6. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via deze website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.